จอบเหล็กและพลั่ว

  • สามารถมีดเครื่องมือเกษตรกรที่ดีที่สุดจากโรงงาน

    สามารถมีดเครื่องมือเกษตรกรที่ดีที่สุดจากโรงงาน

    1 สังเกตใบมีดก่อน: ใบมีดหันไปทางตา เพื่อให้พื้นผิวของมีดและแนวสายตาเป็น ≈30° คุณจะเห็นส่วนโค้งในใบมีด — เส้นใบมีดสีขาว แสดงว่ามีดเริ่มทื่อแล้ว .

    2 เตรียมหินลับมีด: อย่าลืมเตรียมหินลับมีดที่ละเอียดหากเส้นใบมีดหนา ให้เตรียมหินลับมีดแบบหยาบเร็วด้วย เพื่อใช้ในการลับมีดอย่างรวดเร็วหากคุณไม่มีกบเหลาแบบติดแน่น ให้หาผ้าหนาๆ (แบบผ้าขนหนู) มารองใต้หินลับมีดเทน้ำลงบนหินลับมีด